số tk công ty :

  •  CÔNG TY  TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHONG THỊ : 0691000382938   ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Thọ
  •  CÔNG TY  TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHONG THỊ : 0242517800001  ngân hàng : BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT ( LIEN VIET POST BANK )

Số tk cá nhân :

phụ trách kinh doanh : NGUYỄN KHĂC BẰNG   : -Ngân hàng Vietcombank hoàng mai hà nội : 0021000429499

-Ngân hàng nông nghiệp thanh trì hà nội : 3180205249408

phụ trách kế toán bán hàng : TRẦN THỊ HỒNG NHUNG :   – Ngân hàng techcombank văn quán  hà nội : 19035984527011